Dzięki implementacji „projektu pod klucz” klient otrzymuje rozwiązanie precyzyjnie dopasowane do swoich potrzeb, nie ograniczające go w dalszym rozwoju i spełniające stawiane wymagania. ALGO posiada wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu takich właśnie wymagających projektów często opartych o różne technologie i rozwiązania w modelu „zaprojektuj i wybuduj” zarówno dla klientów indywidualnych, biznesowych jak i samorządowych.

Analiza:

Głównym celem naszej firmy jest identyfikacja powodów, które skłaniają potencjalnego klienta do podjęcia decyzji o budowie infrastruktury i sprecyzowanie wymagań które dana infrastruktura ma wykonywać. W myśl różnych strategii sprzedaży powód ten jest nazywany problemem, bólem, interesem lub najprościej – potrzebą. Niezależnie jakiej nazwy użyjemy, kluczowe jest doprowadzenie do sytuacji, gdy klient wyjawi nam faktyczną przesłankę, i cele które decydują o budowie infrastruktury.

Dzięki takiemu podejściu jesteśmy wstanie wskazać potencjalnemu klientowi kilka wariantów technologicznych pokazując mu wszystkie słabe i mocne strony wybranych rozwiązań technologicznych oraz pomóc mu wybrać rozwiązanie najlepiej spełniające jego potrzeby i możliwości technologiczne.

 

Projektowanie:

ALGO od 2004 roku zajmuje się projektowaniem systemów telekomunikacyjnych ściśle wg wymagań funkcjonalnych i biznesowych naszych Klientów.

Oferujemy pełną gamę usług obejmujących planowanie sieci radiowych. Posiadając kompetentny zespół inżynierów oraz przy pomocy zaawansowanych narzędzi planistycznych jesteśmy w stanie tworzyć cyfrowe sieci radiowe różnego typu - projekty systemów stacjonarnych relacji punkt-punkt, punkt-wielopunkt oraz mobilnych punkt-wielopunkt niezależnie od producenta i technologii transmisji. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu rozległych sieci radioliniowych wykorzystujących technologie LTE, Narrow Band, GSM, LMDS, WiMAX, WiFi, TETRA.

Systemy telekomunikacyjne, wymagają szczególnej infrastruktury towarzyszącej. Urządzenia muszą znajdować się w pomieszczeniach przystosowanych do zapewnienia warunków środowiskowych i wyposażonych w odpowiednie przyłącza energetyczne i teletransmisyjne. Anteny wymagają konstrukcji wsporczych oraz wyniesienia na wymaganą wysokość z wykorzystaniem wież, masztów lub innych elementów montażowych.

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla naszych klientów

 • dopasowania projektu systemu telekomunikacyjnego do istniejącej infrastruktury Klienta lub minimalizowania nakładów inwestycyjnych i utrzymaniowych,
 • projektów budowlanych i wykonawczych wież telekomunikacyjnych w technologii stalowej oraz masztów w technologii stalowej i aluminiowej,
 • projektów budowlanych i wykonawczych konstrukcji wsporczych pod anteny na obiektach istniejących (budynki, wieże telekomunikacyjne, kominy, itp.),
 • projektów budowlanych i wykonawczych kontenerów telekomunikacyjnych oraz adaptacji istniejących pomieszczeń na potrzeby łączności,
 • ekspertyz wytrzymałości konstrukcji pod kątem instalacji systemu antenowego,
 • projektów oddziaływania środowiskowego konstrukcji oraz systemów antenowych,
 • prowadzenia kompleksowego postępowania administracyjnego w celu pozyskania zgód budowlanych.

Budowa:

Posiadamy niezbędny sprzęt ( samochody, koparki, kompresory, zagęszczarki, urządzenia do przecisków pod drogami, sprzęt do pracach na wysokościach ),  liczne narzędzia w tym pomiarowe, wyspecjalizowaną kadrę i doświadczenie w realizacji tego typu prac. Kadra techniczna posiada uprawnienia telekomunikacyjne (wykonawstwo sieci) oraz uprawnienia budowlane a także wieloletnią praktykę. Pracownicy zatrudnieni przy budowie i rozbudowie sieci telefonicznej zaznajamiani są z nowościami na rynku telekomunikacyjnym.

Usługi ogólnobudowlane w zakresie obiektów telekomunikacyjnych świadczone przez naszą firmę:

 • adaptacja i remont pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby łączności,
 • budowa i wyposażanie serwerowni,
 • roboty ziemne związane z fundamentowaniem,
 • dostawa i montaż wież telekomunikacyjnych w technologii stalowej,
 • dostawa i montaż masztów telekomunikacyjnych w technologii stalowej i aluminiowej,
 • dostawa i montaż konstrukcji wsporczych na potrzeby systemów antenowych,
 • dostawa i montaż elementów zwiększających funkcjonalność lub wytrzymałość istniejących obiektów telekomunikacyjnych (zwiększenie nośności wieży lub jej podwyższenie),
 • dostawa i montaż systemów bezpieczeństwa osobistego (systemy antyupadkowe),
 • montaż pionowych i poziomych tras kablowych,
 • dostawa, montaż i wyposażenie kontenerów telekomunikacyjnych,
 • dostawa i montaż systemów zasilania w energię elektryczną,
 • dostawa i montaż systemów ogrodzeniowych,
 • dostawa i montaż systemów ppoż oraz antywłamaniowych,
 • rekultywacja terenu.

Gwarantujemy sprawną i terminową realizację zleceń oraz wysoką jakość świadczonych usług. Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie nabyte podczas wykonywania poprzednich prac zleconych nam przez operatorów telekomunikacyjnych, jednostki samorządowe  i inwestorów prywatnych.

Klient na pierwszym miejscu.

Standardem jest wskazanie klientowi konkretnych rozwiązań i propozycji, które doprowadzą do rozwiązania jego problemów. 

Przy współpracy w ramach projekty „pod klucz” ALGO przejmuje pełną odpowiedzialność za projekt, dostarczone rozwiązanie, relacje z dostawcami i współpracownikami. Jednym słowem przejmuje wszystkie działania od podpisania kontraktu do przekazania klientowi gotowego rozwiązania.

Formuła projektu „pod klucz” odpowiada na potrzebę kompleksowej obsługi klientów, zwłaszcza przy dużych projektach inwestycyjnych. Prowadzenie takiego projektu umożliwia przekazanie klientowi kompletnego rozwiązania,  którego zakres wykracza poza typowy asortyment produktów dostawcy.

Galeria